BCG
+359 700 900 75
Bulgarian Consulting Group

Клиенти

Нашите Клиенти


Всяка отдадена на работата и дейността си консултантска практика може да покаже дълъг и доста често впечатляващ списък с клиенти и същото важи и за нас. И макар, че ние работим с малки и средни по размер компании, ние също можем да Ви разкажем интересни и вдъхновяващи истории за успех, където сме помогнали и сме били горивото за един по-висок полет.

Но тъй като ние вярваме и се чувстваме задължени да спазваме стриктно принципа на конфиденциалност и с респект към нашите клиенти и партньори считаме, че не е това нашата сила, да основаваме успеха си на техните имена и популярност. Всеки клиент и неговите интереси са ни еднакво важни и ценни.

Ние сме в целия Свят

Bulgarian Consulting Group

USA

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Spain

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

UK

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Belgium

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Nethderlands

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

France

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Switzerland

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Germany

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Poland

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Sweeden

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Austria

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Italy

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Hungary

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Bulgaria

+359 87 622 833 2
+359 88 704 767
office@bulgarianconsulting.eu
София, България

Greece

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Lithuania

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Turkey

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Israel

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

India

Представителство, чрез нашите местни партньори - моля, свържете се с нас за повече информация.

Свържете се с Нас

contacts
+359 87 622 833 2
+359 88 704 767 1
office@bulgarianconsulting.eu
бул. България 88, 3-3-16
1680 София, България